Krajši rok za vložitev pritožbe na ESČP

Prvega avgusta 2021 bo začel veljati Protokol št. 15 o spremembah Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je bila podpisana...
več >

Državno odvetništvo ne bo vložilo tožbe

Državno odvetništvo RS je prejelo  pobudo Državnotožilskega sveta za vložitev tožbe zaradi kršitve zakona v škodo javnega interesa in zahteve za...
več >

Republika Slovenija v zadevi Popovič ni kršila človekovih pravic

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes objavilo odločitev v zadevi Popovič proti Republiki Sloveniji, v kateri je bil pritožnik Boris...
več >

Obisk madžarskega veleposlanika

Generalni državni odvetnik mag. Jurij Groznik je danes na vljudnostni obisk sprejel veleposlanika Republike Madžarske, ekscelenco Andorja...
več >

Prisega višje državne odvetnice

Danes je pred državnim sekretarjem ministrstva za pravosodje Zlatkom Ratejem ob prisotnosti generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika in...
več >

Vlada sprejela letno poročilo

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela letno poročilo o delu Državnega odvetništva Republike Slovenije za leto 2020.  Glede na...
več >

ESČP ni ugotovilo kršitve konvencije

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je letos doslej odločilo v petih pritožbenih zadevah proti Sloveniji. 25. marca 2021 je objavilo sklepe v...
več >

Prisegi višjih državnih odvetnic

Danes sta pred državnim sekretarjem ministrstva za pravosodje Zlatkom Ratejem ob prisotnosti generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika...
več >

Predstavitev letnega poročila ESČP

S tradicionalno novinarsko konferenco predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) Roberta Spana, ki je letos zaradi zdravstvenih razmer...
več >

ESČP o meddržavni tožbi

Evropsko sodišče za človekove pravice je danes objavilo odločitev o meddržavni tožbi Slovenije proti Hrvaški v zvezi s terjatvami Ljubljanske banke...
več >