Državno pravobranilstvo predstavlja poročilo o delu za leto 2016

|  Sporočilo za javnostNovosti
Državno pravobranilstvo v skladu z določbo 7. in 11. člena Zakona o državnem pravobranilstvu opravlja zastopniško funkcijo pred domačimi in tujimi...
več >

Zakon o državnem odvetništvu velja od 20. 5. 2017, uporablja pa se od 20. 11. 2017

|  Novosti
Dne 5. 5. 2017 je bil v Uradnem listu RS, št. 23/2017 objavljen Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv). Državno odvetništvo Republike Slovenije v skladu...
več >

Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Vaskrsić proti Republiki Sloveniji

|  Novosti
Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju: Sodišče) je 25. aprila 2017 objavilo sodbo v zadevi VASKRSIĆ proti Sloveniji (pritožba št....
več >

Slovenija v celoti uspela v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (zadeva Lekić proti Sloveniji, pritožba št. 36480/07)

|  NovostiSporočilo za javnost
Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju Sodišče) je 14. 2. 2017 objavilo sodbo v zadevi Lekić proti Sloveniji (pritožba št. 36480/07). D...
več >

Funkcionarjem in javnim uslužbencem na Državnem pravobranilstvu podeljena priznanja s področja pravosodja

|  NovostiSporočilo za javnost
V skladu z določili Pravilnika o priznanjih na področju pravosodja so ob Dnevu pravosodja 2016 za svoje uspešno in prizadevno delo diplome prejele...
več >

Stališče Državnega pravobranilstva glede predlagane reforme organa in predloga Zakona o državnem odvetništvu

|  NovostiSporočilo za javnost
Državno pravobranilstvo je tekom celotnega poteka reforme poudarjalo nujnost samostojnosti organa in ohranitve funkcije, vse z izčrpnimi strokovnimi...
več >

Posnetek posveta z naslovom Vloga državnih pravobranilcev v luči reforme

|  Novosti
Na posvetu Vloga državnih pravobranilcev v luči reforme, ki je potekal dne 30. 11. 2016 ob 10. uri v Državnem svetu, je bilo omogočeno snemanje, zato...
več >

Posvet z naslovom Vloga državnih pravobranilcev v luči reforme

|  Novosti
V sredo 30. 11. 2016 ob 10. uri bo v dvorani Državnega sveta RS posvet z naslovom Vloga državnih pravobranilcev v luči reforme, ki ga skupaj...
več >

Izjava za javnost v zadevi plačila odškodnine za premoženjsko škodo, nastalo zaradi kršitve pravice do sojenja v razumnem roku

|  Sporočilo za javnost
Državno pravobranilstvo v zadevi tožeče stranke Infohip, d. o. o., Kranj zoper toženo stranko Republiko Slovenijo ni podalo odgovora na tožbo. Kljub...
več >

Regionalni sestanek Državnih pravobranilstev 24. in 25. novembra 2016 v Beogradu

|  Novosti
Na povabilo Državnega pravobranilstva Republike Srbije in OVSE, se bosta generalni državni pravobranilec mag. Jurij Groznik in namestnica generalnega...
več >