V medijskem središču objavljamo aktualna sporočila za medije, arhiv sporočil, napovedi dogodkov in druge informacije, namenjene zainteresirani javnosti.

Prizadevamo si  za čim bolj ažurno in transparentno obveščanje javnosti o delu Državnega odvetništva, pri čemer pa smo zavezani k spoštovanju zakonodaje. Naše delo tako opravljamo v skladu z Zakonom o medijih, Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ob upoštevanju splošne zahteve po spoštovanju nepristranskosti sodstva in posledično nekomentiranju nepravnomočno končanih sodnih postopkov.

Majda Vukelić, predstavnica za odnose z javnostmi
telefon: (01) 244 10 01
mobitel: 041 571 911
faks: (01) 244 10 41
e-pošta: majda.vukelic@gov.si

Urad generalnega državnega odvetnika
telefon: (01) 244 10 02
faks: (01) 244 10 41
e-pošta: urad.dodv@gov.si