Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Tatjana Pečar Rus
višja svetnica za razvoj uprave Državnega odvetništva
telefon: (01) 244 10 05
faks: (01) 244 10 41
e-pošta: tatjana.pecar-rus@gov.si